Chuyên mục: Thông báo

  • CHỨNG CHỈ ĐỘNG CƠ VOLVO PENTA

    Giấy chứng nhận công nhận kiểu máy Volvo Penta của cục đăng kiểm Việt Nam phù hợp với QCVN 64: 2015/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển). Volvo Penta D4-D6 VR Cer 2018-1
    Read more
0352413002
0352413002